Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 537
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mời bạn hãy đến Hoàng Khai

Hoàng Khai nơi tôi yêu mến

Trhoµng khai Trong TÔI

 

Xin mời bạn đến trường tôi

Hoàng khai bÐ nhá r¹ng ngêi th©n thư­¬ng

§Ñp tươi víi những ®iÓm trư­êng

C« trß quÊn quýt yªu th­ư¬ng không dời

Say sư­a víi nh÷ng tiếng  c­ưêi

C« x©y lªn c¶ bÇu trêi ­ưíc m¬

BiÕt bao những bé  ng©y th¬

Cùng cô tíi líp U - ¥ häc bµi

¦¬m trång vun ®¾p tư­¬ng lai

X©y lªn ®Êt n­ưíc ngµy mai ®Ñp giàu

C« lµ biÓn réng s«ng s©u

Lµ bÇu trêi lín mu«n mÇu s¾c hoa

Con lµ nh÷ng ¸nh tr¨ng ngµ

Soi vµo biÓn lín cïng trêi ng¸t hư­¬ng

Dï ®i kh¾p mäi nÎo ®ư­êng

Mêi b¹n h·y ®Õn ng«i trư­êng Hoµng Khai.

Giờ hoạt động của các bé Trường mầm non Hoàng Khai


Tác giả: Thanh Huyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.